Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

01.09.2020r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

14.09.2020r.

Spotkanie z rodzicami godz. 17.00, 17.30, 18.00

  • omówienie zasad oceniania;

  • omówienie planu działań wychowawczych;

  • procedury szkolne

  • wybory Rady Rodziców

16.11.2020r.

Dzień otwarty (godz. 1630 – 1830).

- osiągnięcia edukacyjne uczniów.

23.12.2020r.-01.01.2021r.

Zimowa przerwa świąteczna

22.01.2021r.

Święto Babci i Dziadka.

15.01.2021r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr.

Rada Pedagogiczna – podsumowanie I semestru.

 

15.01.2021r.

Bal karnawałowy.

 

18.01. - 31.01.2021r.

Ferie zimowe.

 

08.02.2021r.

Spotkanie z rodzicami godz. 17.00, 17.30, 18.00

- wyniki nauczania za I semestr.

 

19.03.2021r.

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa.

01.04. – 06.04.2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

25.05.2021r.

26.05.2021r.

27.05.2021r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Egzamin ósmoklasisty – język angielski

10.05.2021r.

Dzień otwarty ( godz. 1630 – 1830).

30.05.2021r.

XI Festyn Rodzinny

21.06.2021r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna za II semestr.

 

25.06.2021r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

 

 

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

  • 16 październik 2020r. (dni dodatkowo wolne od zajęć)

  • 30 kwiecień 2021r. (dzień dodatkowo wolny od zajęć)

  • 25, 26, 27 maj 2021r. (egzamin ósmoklasisty)

  • 01 czerwiec 2021r. (dzień dodatkowo wolny od zajęć)

  • 04 czerwiec 2021r. (dzień dodatkowo wolny od zajęć)