Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem

Stołówka

Proszę o wpłatę na konto: 48 9226 0005 9700 1386 2000 0040

Zespół Szkolno-Przdszkolny w Dobrem, ul. Szkolna3, 05-307 Dobre

w tytule przelewu  proszę wpisac: imię i nazwisko dziecka za które płacimy/ klasa /miesiąc opłaty

Proszę o wpłatę do 10 każdego miesiaca.

Artykuły