Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem

Archiwum

Koordynator programu – mgr Elżbieta Kowalczyk
 

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2015/16 do programu edukacyjnego WF Z KLASĄ. Realizacje programu i sprawozdania
z zadań można śledzić na blogu -  blogiceo.nq.pl/laszczka/
Artykuły