Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem

Rada Rodziców

napis
INFORMACJE OD RADY RODZICÓW:

Rada Rodziców ustaliła wysokość rocznej składki w kwocie 50 zł od rodziny. Składkę można wpłacać do członków Rady Rodziców podczas każdego zebrania lub dnia otwartego. Pieniądze można też wpłacać na konto Rady Rodziców 54 9226 0005 9700 0433 2000 0010 z dopiskiem "Składka na Radę Rodziców podając imię, nazwisko oraz klasę każdego dziecka".

 

Artykuły