Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem

  • Bezpieczna szkoła

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 


Harmonogram uroczystości zakończenia zajęć

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 

Klasy 8

 

Klasy 0-3

 

Klasy 4-7


Zapraszamy na półkolonie "Lato w Dobrem"

Zapisy od 2.06.2021r.

Szczegółowe informacje, regulaminy i pozostała dokumentacja dostępne

w zakładce "Dokumenty".

 


Informacja dla rodziców i uczniów klas 4-8

Od 31 maja 2021 r. klasy 4-8 wracają do nauki stacjonarnej w przyjętym reżimie sanitarnym.

Lekcje odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym Tygodniowym Planem Lekcji.

 


 

1 czerwiec 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W ramach obchodów Dnia Dziecka uczniowie wszystkich klas będą mieli zajęcia do godz. 12.45 - konkurencje sportowe, gry i zabawy z wyznaczonymi nauczycielami.

Świetlica szkolna dla klas 0 - 3 świadczy opiekę w godz. 7.00 - 16.30

W tym dniu nie będzie obiadów dla klas 1-8.

3 czerwiec 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

4 czerwiec 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Świetlica szkolna dla klas 0 - 3 świadczy opiekę w godz. 7.00 - 16.30.

 

Proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego zgodnie z dotychczasowymi zasadami przyjętymi w szkole oraz ogólnymi wytycznymi GIS, MZ i MEiN.

 


Drodzy Rodzice,
dni  25, 26 i 27 maja 2021r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klas I-VIII (egzamin ósmoklasisty). W tych dniach:
- będą zapewnione zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III  - świetlica szkolna będzie czynna w godzinach 7:00-16:30:
- stołówka przygotuje posiłki dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych (klasy „0”);
- dowóz  poranny pozostaje bez zmian;
- po południu odwóz dzieci odbędzie się pierwszym kursem w każdym kierunku.


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi powrotu do szkoły

po okresie pandemii i nauczania zdalnego:


Powrot_do_szkoly_wskazowki_dla_rodzicow.pdf

Powrot_do_szkoly_wskazowki_dla_uczniow.pdf 


 

Wakacyjne dyżury przedszkoli - zapisy.

Od poniedziałku 17 maja do piątku 28 maja 2021 roku przyjmowane będą

zapisy dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na okres wakacyjny.

 

Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Dobre z dnia 11.05.2021 r.; Przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre w roku szkolnym 2020/2021; Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre w roku szkolnym 2020/2021


Klauzula Informacyjna

 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny - wersja edytowalna.

 


 

NAUCZANIE HYBRYDOWE  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBREM  

w terminie 17.05-28.05.2021r. w klasach IV-VIII.

 

 Rozkład jazdy autobusów od 17.05.2021r. 


EGZAMIN   ÓSMOKLASISTY

Zarządzenie nr 12/V/2021 p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem z dnia 11 maja 2021r. w sprawie wprowadzenia Procedury oranizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Konstantego Laszczki w Dobrem w roku szkolnym 2020/2021.

 

Procedury oranizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Konstantego Laszczki w Dobrem w roku szkolnym 2020/2021.


 

 Zarządzenie nr 11/V/2021 p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem w sprawie

organizacji  nauki w dniach 4-30 maja 2021r. w Szkole Podstawowej im. Konstantego Laszki w Dobrem.

 

 


 

 Szanowni Rodzice,

ogłaszamy  nabór uzupełniający na wolne miejsca do Samorządowego

Przedszkola w Dobrem na rok szkolny 2021/2022.

Zapraszamy do składania wniosków od 4.05.2021 do 14.05.2021r.

 

Zarządzenie nr 31 - 2021 Wójta Gminy Dobre z dnia 12.04.2021r. w sprawie ustalenia dodatkowego naboru do Samorządowego Przedszkola w Dobrem na rok 2021-2022 oraz ustalenia terminów rekrutacji do wyżej wymienionego naboru.

 

 Wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola.

 


 

Szanowni Rodzice,

zgodnie z aktualnymi informacjami podanymi przez Ministerstwo Edukacji

Narodowej - od 4 maja 2021r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w przyjętym reżimie sanitarnym.

 

Prosimy o zachowanie dystansu społecznego i noszenie maseczek.

 

Klasy 4 - 8

1. Od 4 maja do 14 maja 2021 r. kontynuują nauczanie zdalne.

2. Od 17 maja 2021 r. planowane jest prowadzenie zajęć w formie hybrydowej (szczegóły w tygodniu poprzedzającym zmianę organizacji nauczania).

 


 

 WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

DOBREM ZNAJDUJĄ SIĘW ZAKŁADCE  "WYNIKI REKRUTACJI".

 


 

Dzień 30 kwietnia 2021 r.  jest wolny od zajęć dydaktycznych, zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego 2020/2021.

 


 

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - od dnia 26.04.2021r. nauka w klasach I-III będzie odbywać się hybrydowo.

Nauczanie hybrydowe w Szkole Podstawowej w Dobrem

 

Rozkład jazdy autobusów od 26.04.2021

 


 

 Szanowni Rodzice,

ogłaszamy dodatkowy nabór do Samorządowego Przedszkola w Dobrem

na rok szkolny 2021/2022.

Zapraszamy do składania wniosków do 23.04.2021r.

 

Zarządzenie nr 31 - 2021 Wójta Gminy Dobre z dnia 12.04.2021r. w sprawie ustalenia dodatkowego naboru do Samorządowego Przedszkola w Dobrem na rok 2021-2022 oraz ustalenia terminów rekrytacji do wyżej wymienionego naboru.

 Wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola.  /wersja edytowalna/

 


 

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi ogłaszamy Projekt Szkolny „MAŁY EKOLOG".
Każdy uczeń aby wziąć udział w projekcie powinien wykonać jedno lub dwa z poniższych zadań w terminie do 28 kwietnia 2021r.


Szanowni Państwo,

do 25 kwietnia br. uczniowie klas 1 - 8 będą kontynuować naukę zdalną.

Przedszkola, oddziały przedszkolne i żłobki zostaną otwarte od 19 kwietnia br.

 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego od 19 kwietnia br. dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

Linia 500 opiekun p. A. Zielińska

6.45 - Dobre-Czarnogłów-Wólka Czarnogłowska-Rudno-Duchów-Rąbierz Kolonia-Antonina-Dobre

12.55 - powrót

 

Linia 560 opiekun p. B. Wasilewska

7.00 - Dobre-Wólka Kokosia-Kąty Borucza-Poręby Nowe

12.55 - powrót

 

Linia 530 opiekun p. A. Zielińska

7.20 - Dobre-Rudzienko-Rakówiec-Mlęcin-Dobre

12.55 - powrót z linią 500


 

MISTRZOSTWA SZKOŁY ON-LINE W SKAKANIU NA SKAKANCE

 


 

Szanowni Państwo,

do 18 kwietnia 2021 r. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

 Zasady organizacji procesu nauczania w trybie zdalnym pozostają bez zmian.

 


 

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBREM, WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KONSTANTEGO LASZCZKI W DOBREM, WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. KONSTANTEGO LASZCZKI W DOBREM ZNAJDZIEMY W ZAKŁADCE  "WYNIKI REKRUTACJI".

 


 

Zamknięte przedszkola i oddziały przedszkolne

Od 29 marca do 11 kwietnia br. ograniczone zostanie funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Praca zdalna dzieci odbywać się będzie w formie mailingowej, poprzez wysyłanie rodzicom na pocztę scenariuszy zajęć na dany dzień.

Na wniosek rodziców, dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będą prowadzone zajęcia na terenie szkoły, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych  w ytycznych MEiN,  MZ  i  GIS.

Prosimy o zgłoszenie wyżej wymienionych potrzeb do wychowawcy grupy lub dyrekcji szkoły. - Wniosek zgłoszeniowy w formacie pdf  lub  word.

 


 

WRACAMY DO NAUKI ZDALNEJ!

 Od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie. 

 /Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /

 


 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego od dnia 22 marca 2021 r. dla  dzieci z oddziału przedszkolnego.

 Linia 500  opiekun Renata Nagraba

 6.45  - Dobre-Czarnogłów- Wólka Czarnogłowska – Rudno- Duchów- Rąbierz Kolonia- Antonina -Dobre

12.55 - powrót

 Linia 560  opiekun Renata Nagraba

 7.00 - Dobre-Wólka Kokosia- Kąty Borucza-  Poręby Nowe    

12.55 - powrót

 Linia 530 opiekun Aneta Zielińska

7.20 -  Dobre-Rudzienko-Rakówiec-Mlęcin- szkoła Dobre

12.55 - powrót  

 


 

Zajęcia hubrydowe odwołane.

NAUCZANIE HYBRYDOWE  OD 15 DO 28 MARCA 2021 W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

 


 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – ROK SZKOLNY 2020/2021

Informacje o  tegorocznym egzaminie znajdują się w zakładce "Egzamin ósmoklasisty"

 


 

Terminy rekrutacji do Samorządowego Przedszkola w Dobrem, oddziałów przedszkolnych  i klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. K. Laszczki w Dobrem.

 Wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola.  /wersja edytowalna/

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego "oddział 0" w Szkole Postawowej im K. Laszczki.  /wersja edytowalna/

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej  w Szkole Postawowej im K. Laszczki.  /wersja edytowalna/

 


 

Szanowni Państwo,

decyzją MEN uczniowie klas 1-3 od 18 stycznia 2021 r. wracają do nauki stacjonarnej.

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS  przedstawiamy najważniejsze informacje. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

 


 Rozkład jazdy autobusów od 25.01.2021 .

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA UCZNIÓW PODCZAS FERII ZIMOWYCH

  Informacje dotyczące bezpiecnych ferii znajdziemy w zakładce "Wydarzenia" oraz "Pedagog"


 

  Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania   
 
 800 12 12 12 
 

  List do Dyrektorów szkół o telefonie zaufania 

 


 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!

Możliwość przebywania na terenie szkoły będą mieli tylko uczniowie i uczennice:

- których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, pracują w służbie zdrowia lub służbach mundurowych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej).
- mają orzeczenia o niepełnosprawności lub np. warunki domowe nie pozwalają uczyć się zdalnie w domu.

Bardzo proszę o zgłoszenie wyżej wymienionych potrzeb do wychowawcy lub dyrekcji szkoły.

Świetlica dla klas „0” pracuje bez zmian.

 


Rozkład jazdy autobusów szkolnych od dnia 2 listopada 2020 roku.


Zarządzenie Dyrektora Szkoły ws zawieszenia zajęć w klasie 3B.


 Dojazdy do szkoły dla uczniów klas 0-III .

Rozkład jazdy autobusów w godznach porannych na razie bez zmian .  Odjazdy po lekcjach, po godzinie 12.45  nastepują pierwszymi kursami.  Uczniowie  pozostający na zajęciach dodatkowych odwożeni będą dodatkowym jednym kursem po 13.35. O wszelkich zmianach  w organizacji dowozu będziecie Państwo informowani poprzez stronę internetową szkoły.


 

Szanowni Rodzice,

Od września 2020  możecie Państwo wpłacać za obiady bezpośrednio na poniższy nr konta:

48 9226 0005 9700 1386 2000 0040 
Zespół Szkolno-Przdszkolny w Dobrem, ul. Szkolna3, 05-307 Dobre

w tytule przelewu proszę wpisac: imię i nazwisko dziecka, za które płacimy / klasę / miesiąc opłaty

Proszę o wpłatę do 10 każdego miesiaca.


Rozkład jazdy autobusów dowożących uczniów do szkoły od dn. 2 września 2020.

 


Procedury funkcjonowania szkoły od 1 września 2020.

Procedury w przypadku zakażenia koronawirusem.

Procedury funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i Przedszkola 

 


Wyprawka pierwszoklasistów na rok szkolny 2020/2021 w zakładce "Wydarzenia".

Wyprawka oddziału przedszkolnego "0" 2020/2021 w zakładce  "Wydarzenia".

Wyprawka Przedszkolaka 2020/2021 w zakładce "Przedszkole" i  "Wydarzenia".

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 w zakładce "Wydarzenia".


 

 APEL RADY RODZICÓW !!!!

 Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Rada Rodziców"