Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem

Pasowanie na pierwszaka

1 czerwca klasy pierwsze obchodziły uroczystość pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Konstantego Laszczki w Dobrem. Uczniowie dwóch klas w obecności władz gminy, dyrekcji szkoły, wychowawców i przewodniczącej Rady Rodziców, ślubowali być pilnym uczniem, dobrym człowiekiem, kochać ojczyznę i być dobrym Polakiem. Dzieci wspólnie z wychowawcami Panią Izabelą Rokicką i Małgorzatą Sysiak oraz nauczycielami Panią Bożeną Tulej oraz Iwoną Łukasiak przygotowały część artystyczną. Wójt Gminy Pan Tadeusz Gałązka z wice wójtem Piotrem Chmielewskim wręczyli dzieciom upominki. Rodzice pomimo ich nieobecności włączyli się w organizację uroczystości, przygotowując pyszny poczęstunek. Pierwszaki od tej pory mogą w pełni korzystać z praw i obowiązków ucznia.  

Izabela Rokicka

Małgorzata Sysiak