Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem

Rada Rodziców

napisPREZYDIUM  RADY  RODZICÓW:

Przewodnicząca - Pani Izabela Zaboklicka

Wiceprzewodniczący - Pan Ryszard Wolski

Sekretarz - Pani Jolanta Romanowska

Skarbnik - Pani Elżbieta Miąskiewicz
Członek - Pani Aneta Rokicka
Członek - Pani Kinga Gromulska-Kosińska

 

KOMISJA  REWIZYJNA  RADY  RODZICÓW:

Przewodnicząca - Pani Anna Plak

Członek - Pani Maryla Gadomska

Członek - Pani Sylwia Kępka

 

 

PRZEDSTAWICIELE  RAD  ODDZIAŁOWYCH:

0 A - Pani Magdalena Słodownik
0 B - Pani Agnieszka Bodecka
0 C - Pani Anna Plak
I A   - Pani Maryla Gadomska

II A  - Pan Ryszard Wolski

II B  - Pani Milena Jurek

II C  - Pani Magdalena Brzezińska

III A - Pan Piotr Wasilewski

III B - Pani Aneta Rokicka

III C - Pani Hanna Leszczyńska

III D - Pan Stanisław Bankiewicz

IV A - Pani Elżbieta Miąskiewicz
IV B - Pani Kinga Gromulska-Kosińska
V A - Pani Jolanta Romanowska
V B - Pani Sylwia Kępka

VI A - Pan Agnieszka Bodecka
VI B - Pani Izabela Zaboklicka INFORMACJE OD RADY RODZICÓW:

Rada Rodziców ustaliła wysokość rocznej składki w kwocie 50 zł od rodziny. Składkę można wpłacać do członków Rady Rodziców podczas każdego zebrania lub dnia otwartego. Pieniądze można też wpłacać na konto Rady Rodziców 54 9226 0005 9700 0433 2000 0010 z dopiskiem "Składka na Radę Rodziców podając imię, nazwisko oraz klasę każdego dziecka".