Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem

Plan pracy

                                                                         Plan pracy

                                        Szkolnego Koła Wolontariatu „POMOCNA DŁOŃ „

                                                            na rok szkolny  2019-2020

L.p

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Współpraca z PCK w Siedlcach

  1. Przystąpienie do członkostwa w    PCK.


  1. Udział w akcjach organizowanych przez PCK w miarę potrzeb.


  1. Działania prozdrowotne 

-„NIE DLA UŻYWEK”.


d)  Propagowanie zdrowego

stylu życia.H. Wolska
M. Rokicka

Cały rokCały rok

2.

Akcje charytatywne

organizowane przez  Szkolne Koło Wolontariatu

a)Zbiórka plastikowych nakrętek


b) Wykonanie i sprzedaż stroików świątecznych

-sprzedaż ozdób na terenie Dobrego.


c)Pomoc dla dzieci chory i potrzebujących z naszej szkoły.


d)Zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Falbogach- akcja „Zostań świętym Mikołajem”.


e)Zbiórka maskotek pod hasłem „Podaruj misia”.


f)Współpraca z Kołem Łowieckim-   dokarmianie zwierząt podczas zimy.


g)Pomoc koleżeńska dzieciom w świetlicy szkolnej


h)Zbiórka słodyczy

M. Rokicka

M. Szmangiewicz


Wszyscy  opiekunowie
H. WolskaH. Wolska

H. Kałuska  

H. Wolska

M. Szmangiewicz


M. Rokicka
M. Rokicka

M. SzmangiewiczH. Kałuska 

Cały rok


XI – XII
W miarę potrzeb


XII
IIIXI – II


X- VIIV

3.

Współpraca z Domem Dziecka w Falbogach oraz Stowarzyszeniem „Możesz więcej”


a) Spotkanie mikołajkowe

-wręczenie prezentów

-wspólna zabawa

b) Spotkanie z okazji Dnia Dziecka

-wręczenie prezentów

- wspólna zabawa

Opiekunowie

XII  V

4.

Współpraca z Samorządem uczniowskim

a)Pomoc w organizacja akcji prowadzonych przez SU

b)Organizacja

 Dnia Wolontariusza 5 grudnia

Opiekunowie

Cały rok

5.

Dokumentacja 

pracy 

Szkolnego Koła Wolontariatu ”Pomocna dłoń”

a)Sprawozdania z prowadzonych akcji:

- Dokumentacja wyjazdów do      Domu Dziecka

- Sprawozdania z akcji  charytatywnych         

- Prowadzenie zeszytu wydatków

- Protokoły prowadzonych zebrań

- Karty wolontariusza

- Deklaracje wolontariusza

b) Sprawozdania semestralne i roczne.H. Wolska

H. Kałuska 

M. Rokicka

M. SzmangiewiczCały rok