Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem

Ważne telefony

SPIS NUMERÓW TELEFONÓW OSÓB I INSTYTUCJI,  KTÓRE UDZIELAJĄ WSPARCIA  W SYTUACJACH  WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

05-300 Mińsk Mazowiecki

Ul. Konstytucji 3 Maja 16

Tel. 25 756 40 05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

05-300 Mińsk Mazowiecki

Ul. Konstytucji 3 Maja 16

Tel. 25 756 40 26

GMINNY OŚRODEK POMOCY RODZINIE

05- 307 Dobre

Ul. T.Kościuszki 1

Tel. 25 75 711 23 

BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA

00-450 Warszawa,

 ul. Przemysłowa 30/32,

tel. 22-583-66-00

www.brpd.gov.pl

RZECZNIK PRAW DZIECKA      

Tel. 022 696 55 50      

w godzinach 8.15-16.15

od poniedziałku do piątkuKomisariat Policji w Stanisławowie

05-304 Stanisławów

ul. Rynek 32A,

Telefon: 22 604 98 90

BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Tel. 116 111

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA

Tel. 033 814 25 25 lub  0 800 120 226

czynny codziennie od 13.00 do 21.00

MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY

00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32,

tel. 22-551-24-00

www.kuratorium.waw.pl

 FUNDACJA DZIECI NICZYJE

03-932 Warszawa, ul. Katowicka 31, tel. 22-616-02-68

www.fdn.pl

CENTRUM POMOCY DZIECIOM „MAZOWIECKA” FUNDACJI DZIECI NICZYJE

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12/25,

tel. 22-826-14-34, 22-826-88-62

www.fdn.pl

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

00-629 Warszawa, ul. Oleandrów 6, tel. 22-626-94-19

www.kopd.pl