Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem

Małgorzata Koseska, pedagog szkolny, przypomina.

 

 

      PODSTAWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ SZKOLE

 

Zawsze jesteśmy dla siebie mili i stosujemy zwroty grzecznościowe w odpowiednich sytuacjach.

 

Okazujemy szacunek dorosłym: nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom,

używając odpowiednich zwrotów grzecznościowych.

 

Zwracamy się do siebie używając imienia, nie przezywamy się i nie zmieniamy nazwisk w taki sposób, 

aby obrażały inne osoby.

 

Pojawiające się problemy próbujemy rozwiązywać przy pomocy rozmowy, gdy nie przynosi to skutku,

zwracamy się o pomoc do dorosłych.

 

Nie pozostawiamy kolegów samych. Zawsze  staramy się włączyć do rozmów i zabaw uczniów

nieśmiałych, izolujących się od grupy (ale nie na siłę).

 

Nie używamy wulgarnego słownictwa oraz poniżających gestów.

 

Niedopuszczalne jest obmawianie i wyśmiewanie innych osób.

 

Nie stosujemy przemocy fizycznej.

 

Reagujemy na wszystkie przejawy przemocy. Kiedy sytuacja jest trudna informujemy o niej dorosłych.

 

Nie tolerujemy bójek.

 

Nie zabieramy żadnych rzeczy innym uczniom bez ich zezwolenia i wiedzy.

 

 Zawsze informujemy dorosłych o sytuacji gdy ktoś krzywdzi nas lub innego ucznia.

 

Przychodzimy do szkoły punktualnie.

 

 Nie niszczymy mienia szkoły i dbamy o porządek w salach lekcyjnych, toaletach, korytarzach.

 

Nie siadamy na parapetach oraz na schodach.

 

W czasie przerw nie biegamy, nie skaczemy, nie popychamy innych.

 

 Rozmawiając z kolegą podczas przerwy nie krzyczymy. Dbamy o redukcję hałasu w szkole.